Пластмасови отпадъци – какво трябва да знаем преди почистване на битови отпадъци от жилище

Замърсяването с използвани пластмасови маси засяга земята, водите, живите същества. В по-голямата си част пластмасовите отпадъци, които попадат в природата, са за еднократна или малка употреба – пластмасови опаковки, торбички, сламки, пластмасови прибори и бутилки, клечки за уши и др. В почвата или водата пластмасите отделят опасни химикали, достатъчно силни, за да замърсят големи площи.

С толкова много пластмаса наоколо околната среда се разгражда по всякакъв начин. Какво може да се направи, срещу замърсяването с използвани пластмаси? Откъде идват повечето отпадъци от опаковки? Какво правят големите компании по въпроса? Тук ще намерите отговори на тези въпроси, както и ще знаете как да постъпите при нуждата от почистване на битови отпадъци от жилище.

Думата пластмаса идва от гръцки – plastikos – и се отнася за нещо, което може лесно да се оформя. Обикновено наричани пластмаси, те често са органични полимерни материали, които обикновено съдържат други добавки. В преобладаващата си част материалите или пластмасите, както още ги наричаме, са синтетични, получени от нефтохимически продукти. Има, обаче и други видове пластмаси, направени от възобновяеми материали. Ето каква информация ни предоставиха от извозва.соm:

Масовото производство на пластмаса започва през 40-те години на миналия век, но достига своя, връх десетилетие по-късно, през 50-те години.

Класификация

Пластмасите се класифицират по няколко критерия. Важна, обаче е химическата структура на главната верига и страничните вериги на полимера. В зависимост от тях те биват полиуретанови, полиестерни, акрилни и халогенирани.

Видове пластмаси

Няма единна формула, по която се правят пластмасите, но има един материал, който обикновено се използва като отправна точка, и това е петролът, продукт, получен в петролни рафинерии.

Има два вида пластмаси – термопластични и термореактивни. Пластмасите от първа категория се топят при нагряване. След като достигнат течно състояние и са горещи, те могат да бъдат излети във форми или екструдирани, изтеглени на листове или жици. Кофи и бутилки са примери за продукти, в производството, на които са използвани термопластични материали. Термореактивните пластмаси се втвърдяват с топлина и производственият процес е различен. Те се формоват студено във формата и се нагряват, за да се втвърдят. Те се използват за производство на лодки, брони, части на тялото и др.

Предимства и недостатъци

Сред най-важните предимства на продуктите от пластмаса са:

приятен външен вид;

намалени разходи;

лекотата, с която могат да бъдат постигнати;

възможност за оцветяване или боядисване;

възможност за закрепване с винтове и гайки или залепване с лепило;

възможност за сглобяване с други видове материали – дърво, стъкло, метал, гума.

приложения

Благодарение на техните физични и химични свойства пластмасите се използват днес в много важни индустрии – в тежката и леката промишленост при производството на играчки, в хранително-вкусовата промишленост при производството на опаковки/кутии, във фармацевтичната индустрия при производството на спринцовки и санитарно опаковане, но също и в производството на автомобили. Физически са твърди, устойчиви на счупване и топлина, плътни са. Химически той реагира с други продукти като окислители.

Те имат предимства, но пластмасите имат и големи недостатъци. В много случаи, където е възможно, естествените материали като дърво, стъкло, кожа, метал, дори естествени влакна са заменени с пластмаси. Това се превръща във феномен на пластмасово замърсяване и планета, задушена от тях.

Поискайте услуги за управление на отпадъци – почистване на битови отпадъци от жилище. Свържете се на адрес: https://www.xn--80adasbd8b.com!

Scroll to Top