Как се създава прототип

Задавали ли сте си някога въпросът как биват създавани автомобилите. Какъв мозък е измислил всяка джаджа по тях. Нека ви разкрием малката тайна:

На всеки автомобилен салон се показват десетки, а понякога стотици нови модели. В същност повечето от тях са модификации на вече произведени автомобили. Използват се всякакви Авточасти, възли, агрегати, модули, механизми.

Нови модели са само част от по-нататъшно усъвършенстване на съществуващи вече. Това се казва прототип.

Истински новите модели, най-често имат доста отчетливи различия със старото производство. Понякога фирмата производител създава по 10 такива на година.

Пътят от създаването на един автомобил до пускането му в серийно производство е твърде дълъг и труден. За конструирането на нов модел са необходими 3, а много пъти и повече години. В създаването участват стотици специалисти – инженери, стилисти, икономисти и др. Съответно най-дейно участие имат съвременните машини за изчисления, електроника и технологии.

Преди да стартира конструирането на нов автомобил се прави задълбочено проучване и анализ. Проучванията са с цел узнаване търсенето и предлагането на пазара, конкуренция, интереси на потенциално заинтересовани, конкурентоспособност на други фирми и т.н. Така се проучва състоянието на пътища, пазарът на новите автомобили и индустрията за такива в дадената страна. Осигурява се достатъчно информация за изследователска и научна дейност. Изследват се цени, материали, вложения в производствения процес.

Всичко това е трудоемка и сложна дейност, която днес благодарение на технологиите е така организирана, че много от нещата се извършват само от роботи и машини. С тяхна помощ по-лесно се обработват всички данни, вместимост, предаване, очаквания.

До пускане на модела в серийно производство, най-често минават години, а модата и вкусовете на купувачите не винаги са подчинени на логиката. Трудно е да бъдат предвидени. Ето, защо първо се създава прототипът!

Scroll to Top